BEKÜLDÉS
      KEZDŐLAP
      REGISZTRÁCIÓ
      BELÉPÉS
      TAGOK
      FÓRUM
_


Legtöbbet olvasott művek

      Népszerű Történetek
      Népszerű Versek
      Népszerű Idézetek
      Népszerű Humor
      Népszerű Chat beszélgetés
      Népszerű Dalszöveg
      Népszerű Mondókák
      Népszerű Felháborító
      Népszerű Vitatéma
      Népszerű Gondolatok
      Népszerű Vallás
      Népszerű Kritika
      Népszerű Iskolai jegyzetek
      Népszerű Egyéb


Webáruház készítés


Weboldal bérlés

Összes kategóriák

      Történetek
      Versek
      Idézetek
      Humor
      Chat beszélgetés
      Dalszöveg
      Mondókák
      Felháborító
      Vitatéma
      Gondolatok
      Vallás
      Kritika
      Iskolai jegyzetek
      Egyéb

Webshop bérlés

Webáruház bérlés

Weboldal készítés

Webshop készítés

Webáruház készítés

Weboldal bérlés

         Piszkozat.hu / tortenet

1188 találat

  
 A szövegben is keressen *

* Ha be van pipálva, akkor nemcsak a szöveg írója álltal beírt
kulcsszavak közt fog keresni, hanem magában a szövegben is.

ami irányít

2017.11.22 - 22:03

A munka mit küldetésnek élsz meg, a küldetés mit látsz minden munka elött.


Tanultam s tanulok minden nap s nappal s minde oktatott órával, de mikor valamit meg kell csinálni éled bennem valami ami nem megfogalmazható nem megfogható.


Kezeim nem a tudat nem az oktatás a rutin irányítá valami más könnyebb vagyok minden szerszám mit megfogok pihivé változik megszûnik minden robusztusság veszélyesség nincs más csak a látomás mit vezetôként elém tár az a megfoghatatlan mindenség.


Látom ami még nincs s minden miliméter amit kezem készít egy pillanatnyi álomvilág és a végeredmény lelki ragyogás.

 Teljes bejegyzés olvasása
 Kommentek (0)
Masszív

2017.10.25 - 16:38

Reggeli kéj

 Teljes bejegyzés olvasása
 Kommentek (0)
A "mi Pistánk"

2017.10.17 - 16:06

 Teljes bejegyzés olvasása
 Kommentek (0)

Gyógyító Kéz - 3. fejezet (+18)

2017.08.31 - 20:37

A következô két napban eleinte Shawna-nak minden türelmét latba kellett vetnie, hogy ne ôrüljön meg. Szürke Bagoly kedélyesen mutogatta meg neki a legfontosabb gyógynövények lelôhelyét, és azok elkészítési módját. Ha tehette, Comanche nyelven beszélt, arra bíztatva a lányt, hogy tanuljon. Ugyanakkor egy szóval sem bátorította ôt. Nem mondta neki, hogy minden rendben lesz. Nem mondta neki, hogy ne féljen. Shawna egy idô után már nem is kérdezte, Szürke Bagoly ugyanis állandóan elterelte a beszélgetést. A sámán természtesen tudta, hogy a nô min mehet keresztül, de nem akarta félrevezetni. A régi látomások nem voltak elegendôek ahhoz, hogy biztos legyen benne, a nônek nem esik bántódása. Shawna sorsa egyetlen ember döntésén múlott. Szürke Bagoly jól ismerte más törzsek szokásait. A Mohikánok és a Sziúk például – akik közül sokan a franciáknak dolgoztak a brittek ellen az 1800-as évek közepén - felnôtt foglyaikat gyakran befogadták. Egyenrangú félként bántak velük, noha a szökést vagy a hazugságot nem torelálták. Ám a Comanchek keményebbek voltak, és más törzsekkel ellentétben ôk nem léptek szövetségre az európaiakkal, kivéve amikor nagy ritkán kereskedtek velük. Így egyértelmûen másképp viszonyultak a foglyul ejtett fehérekhez. Quanah sem volt kivétel, hiába folyt az ereiben európai-amerikai vér.


A lány végül felismerte, hogy a türelmetlensége zsákutcába vezeti. Emlékeztette magát arra, hogy mit is várt az új életétôl. Kénytelen volt elismerni, hogy a sorsa irónikusan ugyan, de oda vezette, ahol lenni akart. El kellett ûznie kétségbeesett gondolatait. Onnantól fogva jobban odafigyelt a sámán szavaira és tetteire. Szívta magába az új információt, ami némileg kitisztította a lelkét.Elérkezett az utolsó este. Szürke Bagoly közölte Shawna-val, hogy reggel visszatérnek a táborba. A nô arcából egy pillanatra kiszaladt a vér, de csendben maradt. Az öreg apró birodalma egyfajta menedéket jelentett a számára. Új tudást, és új érzéseket. Mindez azonban néhány óra múlva a semmibe foszlik majd, s a heyére újra beférkôzi magát a rettegés. A sámán figyelte ôt egy ideig, aztán egy kis korsónyi vizet adott neki, amibe erôs altatókeveréket tett. Shawna megpróbálta elutasítani, de Szürke Bagoly nem tágított. Követelte, hogy a lány megigya a korsó tartalmát, azt magyarázva neki, hogy mindenképpen pihennie kell. A hatásra nem sokáig kellett várni. Shawna szemei elôtt összefolyt a világ Szürke Bagollyal és a tipivel együtt. Lehanyatlott az ágyra, és pillanatok alatt készen állt arra, hogy a sámán elvégezze azt a rituálét, aminek kimenetele mindent gyökerestül megváltoztathat.


Szürke Bagoly leült a nô mellé a földre. Egy kis adag peyote-t helyezett a fogai közé. A peyote növény hozzásegítette az indiánokat a révüléshez. A férfi lehunyta a szemeit és nagyokat sóhajtott, amíg meg nem látta a fényt, ami Shawna lelkéhez vezette.Shawna iszonyú fejfájással ébredt. A gyomra émelygett, a torka pedig annyira ki volt száradva, hogy képtelen volt megszólalni. Szürke Bagoly a tipi elôtt üldögélt, és pipázott. Szemei a távolba meredtek, a lánynak többször is köhögnie kellett, mire a férfi feleszmélt a hangra.


- Nem érzem jól magam. – suttogta Shawna.


- Tudom. – jelentette ki a sámán nyugodtan, és a nô felé nyújtotta a vizes kulacsát. – Igyál, aztán pihenj le még egy rövid idôre, hamarosan jobban leszel. – A férfi hangja komoly volt, de Shawna úgy látta, hogy a szeme mosolygott. Visszadôlt az ágyára, de az agya továbbra is kínzóan lüktetett. Szürke Bagoly parázsló zsálya levekkel füstölte be a sátor belsejét, miközben Comanche nyelven kántált. A nô úgy érezte, hogy órákon át feküdt arra várva, hogy a fejfájása enyhüljön. Mikor a lüktetés alábbhagyott, és a sámán látta, hogy arcába visszatért a vér, sürgetni kezdte. Egy tálka friss tôzegáfonyát dugott az orra alá.


- Edd meg. Aztán indulnunk kell. – Shawna még kábult volt, de úgy behabzsolta a gyümölcsöt, mintha hetek óta nem evett volna. Az egyre feltámadó idegessége éhessé tette a gyomrát. Kezével letörölte ajkairól a vörös levet, majd akaratlanul is elkezdett szöszmötölni maga körül. Az ágyat püfölte egy ideig, aztán a pokrócot készült összahajtogatni. Szürke Bagoly összefonta karjait a mellkasán, és csodálkozva pillantott a lányra.


- Tiszta ruha kellene... – nézett rá a lány aggódva. Ekkor a férfi már vigyorgott.


- Minek? Csak a táborba megyünk. – Shawna lemondóan bigyesztette a száját. Nem tudta tovább húzni az idôt. Kiléptek a tipibôl, és a tábor felé fordultak. A sámán természetesen egy hang nélkül tette meg az utat.


Shawna nemsokára már látta a tipik, égnek meredô fapóznáit, és a lustán tekergô füstcsíkokat. Elôször a lovak számára elkerített, magas fûvel borított terület mellett sétáltak el. A lovakkal gyakorló férfiak megálltak, és pillantásukkal követték a két alakot, fôleg a nôét. Gyorsan a sátrak közé értek. A lány szégyenlôsen tekintett körül. Meglepetésére már nem megvetést vagy közönyt, hanem kíváncsiságot vélt felfedezni mind a nôk, mind az idôsek arcán. Éppen egy kedvesen nevetgélô kisfiúra mosolygott, amikor egy ismerôs sátor elé ért. Quanah tipije elôtt álltak. Shawna szíve szélsebesen vert.


- Tanácskozás lesz? – kérdezte, és a hangja megremegett.


- Igen. Köztem és Quanah között. – mondta Szürke Bagoly. A következô pillanatban a Comache-k törzsfônöke kilépett a sátorból, félrehúzva a bejárati nyílást elfedô súlyos bivalybôrt.


- Hát itt vagy, Szürke Bagoly. – biccentett a férfi felé, majd beinvitálta ôt a tipibe. Shawna-t figyelemre sem méltatta, csak a sámán jelezte neki, hogy üljön le és várjon. A nô engedelmeskedett. Az agyagos föld még hideg volt, és Shawna dideregni kezdett. Mivel nem nagyon volt sok választása, azzal szórakoztatta magát, hogy ujjaival kósza vonalakat rajzolt a porba. Önkéntelenül is imádkozni kezdett. Nem gyors halálért vagy menekülésért. Nem. Valami megmagyarázhatatlan erô a Comanche-k és Quanah sátra felé húzta.


Quanah és Szürke Bagoly egy ideig csendben pipáztak. Amikor a parázs kialudt, a sámán beszélni kezdett.


- Teljes bizonyossággal ki tudom jelenteni, hogy a lány azonos a látomásomban megjelent személlyel. Érdeklôdô, okos, tanulékony, ami az ô helyzetében a legtöbbknek nehézkes lenne. – Quanah kinyújtotta a lábait.


- Nem ô az elsô fehér fogoly, aki képes megerôltetni magát, ha az életérôl van szó. – mondta szárazon.


- Csakhogy ô nem szerepet játszik. Egész idô alatt világos volt, hogy félt, de nem adta át magát ennek az ösztönös érzésnek. Kinyílt. Ôszinte volt és engedelmes.


- És ettôl különlegessé vált a szemedben? – Quanah hangjában gúny csendült.


- Nem ettôl. – nézett rá a sámán komoly arckifejezéssel. Quanah kissé elôre dôlt, várta a magyarázatot.


- Már a szülôhazájában is foglalkozott a gyógyítás egyszerûbb formáival. Ám ami igazán érdekessé teszi ôt más fehér gyógyítókkal szemben az a veleszületett képessége. Képes erôt sugározni a kezeibôl. Még azt is megkockáztatom, hogy valamiféle jótékony szellemek eszköze. – Quanah egyre kíváncsibb tekintettel figyelte Szürke Baglyot, aki ezt örömmel konstatálta. – Tegnap este, spirituális utazásom során megvizsgáltam a lelkét. Harcias és vezetôi tulajdonságokkal rendelkezik. Kitûnô diplomata...hozzáteszem, ezekrôl neki még fogalma sincs. – kuncogott az öreg.


- Van totem állata? – kérdezte Quanah hirtelen. Az indiánok egyöntetûen osztották azt a hitet, hogy az emberi lényeket állatok szellemei és tulajdonságai kísérik. Nem csupán visszatükrözik az emberek személyiségét, de arra is megtanítják ôket, hogy mire vigyázzanak és milyen irányba fejlôdjenek. A sámán határozottan bólintott.


- Van, méghozzá a kígyó. De láttam körülötte az ôzet és a vidrát is. – Szürke Bagoly elvigyorodott. – Azt hiszem ennél több bizonyítékra nem nagyon van szükség. – Quanah a gondolataiba mélyedt. Sokat tudott a totem állatokról, leginkább a medvérôl, ami az ô kísérôje volt. A kígyó-emberek általában spiritulitást és gyógyítói hajlamokat képviseltek, a vidra és az ôz pedig függetlenséget és diplomáciát.


- A vidra túlzottan vágyik a függetlenségre. – mormogta Quanah félhangosan.


- Ez igaz. – helyeselt Szürke Bagoly. – Talán az életének egyik legfontosabb feladata, hogy a függetlenséget és a lojalitást egyensúlyba hozza. – Quanah felállt, hogy megmozgassa elgémberedett tagjait. Szórakozottan nézegette a sátor belsô lapjához erôsített íjait és késeit. – Nem azt mondtad, hogy az idegen nô fontos lesz a népem jövôjét illetôen? – A sámán határozottan bólintott egyet. – Hát Szürke Bagoly, egy eléggé távoli jövôt láthattál, a látó asszonyok ugyanis csak idôs korukban tölthetik be ezeket a feladatokat...miután túlestek a nôk változási idôszakán. – Szürke Bagoly elhúzta a száját, de magában jót mulatott, mint mindig, amikor a törzsfônöke megpróbálta kioktatni valamirôl, amit ô sokkal jobban tudott.


- Örülök, hogy nem felejtetted el, amit tanultál az idôsektôl. – jegyezte meg tréfásan. – A nô nem látó. Különben sem kellene sokat várnia. – Az öreg kissé habozott, mielôtt közölte Quanah-val, hogy Shawna meddô.


- Legalább nem kell feleségül vennem. – csúsztak ki a férfi száján a meggondolatlan szavak.


- Miért? Máskülönben nehezedre esne? – Szürke Bagoly nevetését Quanah egy szúrós pillantással jutalmazta. – A vezetôi felelôsség megosztása nem feltétlenül jelent házasságot. Amúgy pedig több feleséged is lehet, elegendô ha az egyik utódokat szül. Csak mondom. – Szürke Bagoly tettetett komolysággal beszélt Quanah-hoz, aki azonnal megpróbálta a beszélgetést befejezni, mert nem óhajtott még a házasság gondolatával foglalkozni. Illetve eddig nem. Quanah szerette a nôket. Mindig igazságosan bánt velük, és bár magabiztosan elcsábította azt, akire vágyott, nem kecsegtette egyiküket sem szerelemmel vagy a házasság lehetôségével. Szürke Bagoly tudta, hogy ez nem valamiféle önzô vagy balga viselkedés volt, a fiatal férfi egyszerûen követte a szívét, mely eddig nem tapasztalta meg a szerelem és az igaz kötôdés érzését.- Nos, mivel tudomásom szerint tévedhetetlen vagy, a lány mostantól ide tartozik. Nem különbözik senkitôl sem a bôrszíne, sem a múltja alapján. Ugyanúgy teljesíti kötelességeit, mint bárki más a családban. – Quanah ünnepélyesen taglalta a szavakat, a sámán pedig tovább mosolygott. Elégedett volt, és várakozással teli.

 Teljes bejegyzés olvasása
 Kommentek (1)
Gyógyító Kéz - 2. fejezet

2017.08.27 - 18:31

 Teljes bejegyzés olvasása
 Kommentek (0)

Gyógyító Kéz - 1. fejezet

2017.08.24 - 19:57

A történet egy, a Comanche indiánokhoz tartozó közösségrôl és egy fehér nôrôl szól. Shawna-nak gyógyító képességei vannak, aminek nincs tudatában. A Comanche-k foglyul ejtik Quanah Parker vezetésével (itt megjegyzem, hogy Quanah Parker valóságos személy volt, de a történetben leírt események kitaláltak), de mielôtt végeznének vele, a törzs sámánja beszámol egy évekkel ezelôtti látomása, ami szorosan érinti mind a nô, mind a Comanche-k jövôjét.


A történetben szerepelnek erotikus jelenetek.

 Teljes bejegyzés olvasása
 Kommentek (0)
Lány a pincébôl

2017.08.10 - 22:09

várom a kommenteket..jöhet hideg meleg

 Teljes bejegyzés olvasása
 Kommentek (0)
Tékozló leány vol. 1.

2017.07.28 - 19:41

Miah élete egy csapásra megváltozik, mikor rájön, hogy az életét uraló Lelki Vezetôt csak úgy tudja legyôzni, ha elmenekül elôle. Válaszút elé kerül, hogy behódoljon vagy a legalább olyan veszélyes külvilágot válassza. Egyáltalán lehetséges-e a szökés? Vagy túl sok mindent tesz kockára?Miah az Új Fény közösségben tengette napjait, végezte feladatait, segítette a közösséget és családját. Ám egy nap a Lelki Vezetôjük olyan meredek elmélettel áll elô, mely nagyon is személyes és rémisztô Miah számára. Szökési tervet eszel ki, mely egyben arra is kényszeríti, hogy hátrahagyja családját, és legjobb barátját Jacobot.Mi vár rá, ha sikerül véghezvinnie tervét? És mivel kell szembenéznie, ha az kudarcba fullad, és az Új Fény tagjai rájönnek, üdvöskéjük nem is olyan hûséges, mint kellene?A tékozló leány az újrakezdésrôl, a múlt démonairól, az ismeretlennel való szembenézésrôl és a szeretet bátorságot adó erejérôl szól.

 Teljes bejegyzés olvasása
 Kommentek (0)
Álom

2017.07.09 - 22:03

"Nem, nem hiányzik."

 Teljes bejegyzés olvasása
 Kommentek (0)
Verrine

2017.07.03 - 16:15

 Teljes bejegyzés olvasása
 Kommentek (0)Következő 10 írás

Copyright (c) piszkozat.hu 2008 - 2009

Honlapkészítés    Adatkezelési jognyilatkozat    Kapcsolat    weboldal készítés    Szabályzat